Доц. Д-р Ася Кръстева, доктор по медицина

2003г. завършва дентална медицина във Факултета по Дентална медицина, Медицински Универсистет – София

2004г. – започва докторантура към Катедра „Образна и орална диагностика“ , към Факултета по Дентална медицина – София

2006 г. спечелва конкур за асистен към към Катедра „Образна и орална диагностика“

2008 г. защитен докторат към Факултета по Дентална медицина – София, Медицински Универсистет – София.

2015 г. доцент по Орална патология към Факултета по Дентална медицина – София, Медицински Универсистет – София.

През периода 2003г и до днес посещава у нас и в други Европейски страни над 15 специализирани курсове и обучения по ортодонтия, лазер тепария в денталната медицина, миниимантно лечение в ортодонтията, имуннология, алергология, детска дентална мецицина и др.

 

Преподавателска дейност във Факултета по Дентална медицина – София

Упражнения по Орална патология и Дентална клинична алергология

Лекции по Орална патология на англейски език на чуждестранни студенти

Упражнения по дентална клинична алергология и орална патология на чуждестранни студенти

Свободно избирамена дисциплина по: Орална медицина

 

Членство в професионални организации

Българска Асоциация по Орална медицина : http://medinform.bg/baom/association/

Български зъболекарски съюз

Българско научно дружество по дентална медицина

Български изследователски клуб „Алекзандър

 

Участие в редакционни колегии

списание MedInform: http://medinform.bg/

списание Biotechnology & Biotechnological Equipment,

списание IMAB

 

Езикови познания:

английски и френски език

Д-р Яница Истаткова

2013г. Завършва “Дентална медицина” във Факултета по дентална медицина, МУ-София.

2017г. Започва специализация по “Дентална клинична алергология” във Факултета по дентална медицина, към Катедра „Образна и орална диагностика“

2018г. Спечелва конкурс за Докторантура на тема „Алергия към латекс в денталната практика“

 

Д-р Истаткова посещава специализирани курсове и обучения по орална патология, имунология, алергология и др.

 

Езикови познания:

Английски език

Нашият прекрасен дентален асистент е Диди.

Благодарим й за топлината, търпението, усмивките и грижата към нашите пациенти!