Предварителен преглед и консултация
 • дентално лечение
 • лечение на орални лезии и орални заолявания
Ортодонтски преглед
 • клиничен преглед
 • анализ на ортопантомография
 • анализ на телерентгенография
 • анализ на модели
 • диагноза и
 • план на лечение
Почистване на зъбна плака и зъбен кариес
 • на деца и възрастни
Инструкции за орална хигиена
 • професионално обучение за поддържане на отлична орална хигиена
Избелване на зъбите
 • в денталния кабинет
 • в домашни условия
Лечение на кариозни лезии
 • на деца и възрастни
Лечение на гингивити и пародонотити
 • на деца и възрастни
Процедури  с диоден лазер
 • терапевтично повлияване на гингивити
 • терапевтично повлияване на пародонотити
 • гингивопласкика
 • коригиране на къси френулуми и др.
Метални брекети
 • Алекзандър
Сапфирени брекети
 • Radiance
Ортодонтско ранно лечение
 • 7-9 г.
Ортодонтско лечение на тийнейджъри
 • 10-14 г.
Ортодонтско лечение
 • над 16 г.
Ортодонтия при възрастни
Ритайнери и шиниране на съзъбието
 • след ортодонтско лечение и при пародонтити
Фокална диагностика. Алергия към дентални материали