ФОКАЛНА ДИАГНОСТИКА. АЛЕРГИЯ КЪМ ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Диагностицирането на алрегия към денталните медикаменти и материали се извършва с кожно-алергични проби, част от които са епикутанните проби. Изследваните дентални материали/алергени се поставят върху пластир с полиетиленови камерки. Пластирът се залепва върху кожата на пациента. Отчитането на резултатите става по посочената по-долу скала.

Степени на положителна алергична реакция при епикутанните проби

 

Ние извършваме алерологично тестуване с шведски дентални алергени на фирмата “Chemotechnique Diagnostics”, Vellinge, Sweden.

 

Фокалната инфекция е общомедицински проблем. Тя повлиява отдалечени органи и системи. Много често огнища, причина за фокална инфекция, са болните зъби, сливици, околоносни кухини (синуси) и др. Те могат да повлияят далечно разположени органи и системи и да ги увредят – това е залегнало в основата на фокалната теория.

За условията за провеждане на на фокална диагностика моля да се обадите на тел. на

д-р Истаткова 0887 459 456. Извършваме термографско изследване, електрооднотодиагностика (ЕОД), локален термометричен тест и електрокожен тест на Гелен.